سیستم های لایسنس

سی پنل سرور مجازی
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 80000 تومان
سی پنل سرور اختصاصی
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 18000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 160000 تومان
لایت اسپید
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • هزینه فعال سازی : 80000 تومان
کلود لینوکس
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 18000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 80000 تومان
Virtualizor
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 18000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 60000 تومان
CXS
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 40000 تومان
MailScanner Front-End
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
WHM Sonic
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
WHMAMP
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 9000 تومان
Softaculous
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 8000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 30000 تومان
دایرکت ادمین
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
JetBackup
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 9000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد