سیستم های لایسنس

سی پنل سرور مجازی
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 67000 تومان
سی پنل سرور اختصاصی
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 15000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 135000 تومان
لایت اسپید
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • هزینه فعال سازی : 67000 تومان
کلود لینوکس
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 15000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 67000 تومان
Virtualizor
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 15000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 50000 تومان
CXS
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 32000 تومان
MailScanner Front-End
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
WHM Sonic
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
WHMAMP
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 7000 تومان
Softaculous
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 6000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 25000 تومان
دایرکت ادمین
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
JetBackup
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 7000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد