سیستم های لایسنس

سی پنل سرور مجازی
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 110000 تومان
سی پنل سرور اختصاصی
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 23000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 215000 تومان
لایت اسپید
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • هزینه فعال سازی : 110000 تومان
کلاد لینوکس
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 23000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 110000 تومان
Virtualizor
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 23000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 85000 تومان
CXS
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 55000 تومان
MailScanner Front-End
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
WHM Sonic
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
WHMReseller
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
Softaculous
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 10000 تومان
 • هزینه فعال سازی : 40000 تومان
دایرکت ادمین
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد
JetBackup
 • قابلیت آپدیت : دارد
 • نصب رایگان : دارد
 • پشتیبانی رایگان از ما : دارد
 • ماهانه : 13000 تومان
 • هزینه فعال سازی : ندارد