سرور مجازی ابری

CX11
 • رم اختصاصی : 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 20 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده اختصاصی : 1 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • محل سرور : آلمان
CX21
 • رم اختصاصی : 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 40 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده اختصاصی : 2 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • محل سرور : آلمان
CX31
 • رم اختصاصی : 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 80 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده اختصاصی : 2 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • محل سرور : آلمان
CX41
 • رم اختصاصی : 16 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 160 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده اختصاصی : 4 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • محل سرور : آلمان
CX51
 • رم اختصاصی : 32 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 240 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده اختصاصی : 8 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • محل سرور : آلمان