سرور مجازی ابری هتزنر آنلاین

CX11
 • رم اختصاصی : 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 20 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 1 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CPX11
 • رم اختصاصی : 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 40 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 2 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CX21
 • رم اختصاصی : 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 40 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 2 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CPX21
 • رم اختصاصی : 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 80 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 3 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CX31
 • رم اختصاصی : 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 80 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 2 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CPX31
 • رم اختصاصی : 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 160 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 4 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CX41
 • رم اختصاصی : 16 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 160 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 4 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CPX41
 • رم اختصاصی : 16 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 240 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 8 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CX51
 • رم اختصاصی : 32 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 240 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 8 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند
CPX51
 • رم اختصاصی : 32 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 360 گیگابایت NVMe
 • پردازنده اختصاصی : 16 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • ترافیک : 20 ترابایت
 • پورت : 10 گیگابیت اشتراکی
 • سیستم عامل : به انتخاب کاربر
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • لوکیشن : آلمان - فنلاند