سرور مجازی هتزنر آنلاین

پلن1
 • رم اختصاصی : 1 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 50 گیگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن2
 • رم اختصاصی : 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 100 گیگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن3
 • رم اختصاصی : 3 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 150 گیگابایت
 • پردازنده : 3 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن4
 • رم اختصاصی : 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 200 گیگابایت
 • پردازنده : 4 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن5
 • رم اختصاصی : 5 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 250 گیگابایت
 • پردازنده : 5 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن6
 • رم اختصاصی : 6 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 300 گیگابایت
 • پردازنده : 6 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن7
 • رم اختصاصی : 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 400 گیگابایت
 • پردازنده : 8 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

پلن8
 • رم اختصاصی : 10 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 500 گیگابایت
 • پردازنده : 8 هسته
 • آی پی اختصاصی : 1 عدد
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • سیستم عامل : Debian - CentOS - Ubuntu - Windows
 • دیتاسنتر : هتزنر آنلاین
 • مانیتورینگ 24/7
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

درخواستی

  در صورتی که سرور درخواستی شما در پلن های بالا نبود لطفا تیکت بزنید و مشخصات سرور درخواستی خودتون رو ارسال نمایید