سرور مجازی آسیاتک برج میلاد SSD

پلن1
 • رم اختصاصی : 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 20 گیگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • ترافیک ماهانه : نامحدود (دارای ترافیک نیم بها)
 • دیتاسنتر : آسیا تک
پلن2
 • رم اختصاصی : 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 40 گیگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • ترافیک ماهانه : نامحدود (دارای ترافیک نیم بها)
 • دیتاسنتر : آسیا تک
پلن3
 • رم اختصاصی : 6 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 80 گیگابایت
 • پردازنده : 3 هسته
 • ترافیک ماهانه : نامحدود (دارای ترافیک نیم بها)
 • دیتاسنتر : آسیا تک
پلن4
 • رم اختصاصی : 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 100 گیگابایت
 • پردازنده : 4 هسته
 • ترافیک ماهانه : نامحدود (دارای ترافیک نیم بها)
 • دیتاسنتر : آسیا تک
پلن5
 • رم اختصاصی : 16 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 200 گیگابایت
 • پردازنده : 6 هسته
 • ترافیک ماهانه : نامحدود (دارای ترافیک نیم بها)
 • دیتاسنتر : آسیا تک