سرور مجازی ایران

پلن1
 • رم اختصاصی : 2 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 35 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده : 2 هسته با فرکانس 1100 مگاهرتز
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت اشتراکی
 • ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
 • دیتاسنتر : شاتل
 • لوکیشن : کرج
پلن2
 • رم اختصاصی : 3 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 50 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده : 3 هسته با فرکانس 1300 مگاهرتز
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت اشتراکی
 • ترافیک ماهانه : 200 گیگابایت
 • دیتاسنتر : شاتل
 • لوکیشن : کرج
پلن3
 • رم اختصاصی : 4 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 60 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده : 4 هسته با فرکانس 1800 مگاهرتز
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت اشتراکی
 • ترافیک ماهانه : 300 گیگابایت
 • دیتاسنتر : شاتل
 • لوکیشن : کرج
پلن4
 • رم اختصاصی : 8 گیگابایت
 • هارد اختصاصی : 120 گیگابایت NVMe SSD
 • پردازنده : 8 هسته با فرکانس 2300 مگاهرتز
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت اشتراکی
 • ترافیک ماهانه : 400 گیگابایت
 • دیتاسنتر : شاتل
 • لوکیشن : کرج