ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.asia
569,900 تومان
1 سال
569,900 تومان
1 سال
569,900 تومان
1 سال
.biz
538,200 تومان
1 سال
538,200 تومان
1 سال
538,200 تومان
1 سال
.co
981,500 تومان
1 سال
981,500 تومان
1 سال
981,500 تومان
1 سال
.com
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
.download
1,076,500 تومان
1 سال
1,076,500 تومان
1 سال
1,076,500 تومان
1 سال
.eu
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.host
3,197,800 تومان
1 سال
3,197,800 تومان
1 سال
3,197,800 تومان
1 سال
.in
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
.info
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.me
728,200 تومان
1 سال
728,200 تومان
1 سال
728,200 تومان
1 سال
.mobi
664,900 تومان
1 سال
664,900 تومان
1 سال
664,900 تومان
1 سال
.name
443,300 تومان
1 سال
443,300 تومان
1 سال
443,300 تومان
1 سال
.net
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.news
886,500 تومان
1 سال
886,500 تومان
1 سال
886,500 تومان
1 سال
.online
1,298,100 تومان
1 سال
1,298,100 تومان
1 سال
1,298,100 تومان
1 سال
.org
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.pictures
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.pro
569,900 تومان
1 سال
569,900 تومان
1 سال
569,900 تومان
1 سال
.pw
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
.site
1,108,100 تومان
1 سال
1,108,100 تومان
1 سال
1,108,100 تومان
1 سال
.tech
1,931,300 تومان
1 سال
1,931,300 تومان
1 سال
1,931,300 تومان
1 سال
.technology
791,500 تومان
1 سال
791,500 تومان
1 سال
791,500 تومان
1 سال
.us
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
474,900 تومان
1 سال
.ws
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
.xyz
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال
506,600 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها