ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.asia
255,388 تومان
1 سال
255,388 تومان
1 سال
255,388 تومان
1 سال
.biz
241,199 تومان
1 سال
241,199 تومان
1 سال
241,199 تومان
1 سال
.co
439,834 تومان
1 سال
439,834 تومان
1 سال
439,834 تومان
1 سال
.com
184,447 تومان
1 سال
184,447 تومان
1 سال
184,447 تومان
1 سال
.download
482,399 تومان
1 سال
482,399 تومان
1 سال
482,399 تومان
1 سال
.eu
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
.host
1,433,008 تومان
1 سال
1,433,008 تومان
1 سال
1,433,008 تومان
1 سال
.in
212,823 تومان
1 سال
212,823 تومان
1 سال
212,823 تومان
1 سال
.info
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
.me
326,329 تومان
1 سال
326,329 تومان
1 سال
326,329 تومان
1 سال
.mobi
297,952 تومان
1 سال
297,952 تومان
1 سال
297,952 تومان
1 سال
.name
198,635 تومان
1 سال
198,635 تومان
1 سال
198,635 تومان
1 سال
.net
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
.news
397,270 تومان
1 سال
397,270 تومان
1 سال
397,270 تومان
1 سال
.online
581,716 تومان
1 سال
581,716 تومان
1 سال
581,716 تومان
1 سال
.org
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
.pictures
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
.pro
255,388 تومان
1 سال
255,388 تومان
1 سال
255,388 تومان
1 سال
.pw
212,823 تومان
1 سال
212,823 تومان
1 سال
212,823 تومان
1 سال
.site
496,587 تومان
1 سال
496,587 تومان
1 سال
496,587 تومان
1 سال
.tech
865,480 تومان
1 سال
865,480 تومان
1 سال
865,480 تومان
1 سال
.technology
354,705 تومان
1 سال
354,705 تومان
1 سال
354,705 تومان
1 سال
.us
212,823 تومان
1 سال
212,823 تومان
1 سال
212,823 تومان
1 سال
.ws
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
.xyz
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال
227,011 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن