ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.asia
240,975 تومان
1 سال
240,975 تومان
1 سال
240,975 تومان
1 سال
.biz
227,588 تومان
1 سال
227,588 تومان
1 سال
227,588 تومان
1 سال
.co
415,013 تومان
1 سال
415,013 تومان
1 سال
415,013 تومان
1 سال
.com
174,038 تومان
1 سال
174,038 تومان
1 سال
174,038 تومان
1 سال
.download
455,175 تومان
1 سال
455,175 تومان
1 سال
455,175 تومان
1 سال
.eu
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
.host
1,352,138 تومان
1 سال
1,352,138 تومان
1 سال
1,352,138 تومان
1 سال
.in
200,813 تومان
1 سال
200,813 تومان
1 سال
200,813 تومان
1 سال
.info
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
.me
307,913 تومان
1 سال
307,913 تومان
1 سال
307,913 تومان
1 سال
.mobi
281,138 تومان
1 سال
281,138 تومان
1 سال
281,138 تومان
1 سال
.name
187,425 تومان
1 سال
187,425 تومان
1 سال
187,425 تومان
1 سال
.net
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
.news
374,850 تومان
1 سال
374,850 تومان
1 سال
374,850 تومان
1 سال
.online
548,888 تومان
1 سال
548,888 تومان
1 سال
548,888 تومان
1 سال
.org
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
.pictures
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
.pro
240,975 تومان
1 سال
240,975 تومان
1 سال
240,975 تومان
1 سال
.pw
200,813 تومان
1 سال
200,813 تومان
1 سال
200,813 تومان
1 سال
.site
468,563 تومان
1 سال
468,563 تومان
1 سال
468,563 تومان
1 سال
.tech
816,638 تومان
1 سال
816,638 تومان
1 سال
816,638 تومان
1 سال
.technology
334,688 تومان
1 سال
334,688 تومان
1 سال
334,688 تومان
1 سال
.us
200,813 تومان
1 سال
200,813 تومان
1 سال
200,813 تومان
1 سال
.ws
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
.xyz
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال
214,200 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن