ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.asia
798,700 تومان
1 سال
798,700 تومان
1 سال
798,700 تومان
1 سال
.biz
754,300 تومان
1 سال
754,300 تومان
1 سال
754,300 تومان
1 سال
.co
1,375,500 تومان
1 سال
1,375,500 تومان
1 سال
1,375,500 تومان
1 سال
.com
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
.download
1,508,600 تومان
1 سال
1,508,600 تومان
1 سال
1,508,600 تومان
1 سال
.eu
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
.host
4,481,400 تومان
1 سال
4,481,400 تومان
1 سال
4,481,400 تومان
1 سال
.in
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
.info
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
.me
1,020,500 تومان
1 سال
1,020,500 تومان
1 سال
1,020,500 تومان
1 سال
.mobi
931,800 تومان
1 سال
931,800 تومان
1 سال
931,800 تومان
1 سال
.name
621,200 تومان
1 سال
621,200 تومان
1 سال
621,200 تومان
1 سال
.net
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
.news
1,242,400 تومان
1 سال
1,242,400 تومان
1 سال
1,242,400 تومان
1 سال
.online
1,819,200 تومان
1 سال
1,819,200 تومان
1 سال
1,819,200 تومان
1 سال
.org
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
.pictures
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
.pro
798,700 تومان
1 سال
798,700 تومان
1 سال
798,700 تومان
1 سال
.pw
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
.site
1,553,000 تومان
1 سال
1,553,000 تومان
1 سال
1,553,000 تومان
1 سال
.tech
2,706,600 تومان
1 سال
2,706,600 تومان
1 سال
2,706,600 تومان
1 سال
.technology
1,109,300 تومان
1 سال
1,109,300 تومان
1 سال
1,109,300 تومان
1 سال
.us
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
665,600 تومان
1 سال
.ws
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
.xyz
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال
709,900 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها