ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.asia
1,088,300 تومان
1 سال
1,088,300 تومان
1 سال
1,088,300 تومان
1 سال
.biz
1,027,800 تومان
1 سال
1,027,800 تومان
1 سال
1,027,800 تومان
1 سال
.co
1,874,300 تومان
1 سال
1,874,300 تومان
1 سال
1,874,300 تومان
1 سال
.com
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
.download
2,055,600 تومان
1 سال
2,055,600 تومان
1 سال
2,055,600 تومان
1 سال
.eu
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
.host
6,106,500 تومان
1 سال
6,106,500 تومان
1 سال
6,106,500 تومان
1 سال
.in
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
.info
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
.me
1,390,600 تومان
1 سال
1,390,600 تومان
1 سال
1,390,600 تومان
1 سال
.mobi
1,269,700 تومان
1 سال
1,269,700 تومان
1 سال
1,269,700 تومان
1 سال
.name
846,400 تومان
1 سال
846,400 تومان
1 سال
846,400 تومان
1 سال
.net
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
.news
1,692,900 تومان
1 سال
1,692,900 تومان
1 سال
1,692,900 تومان
1 سال
.online
2,478,900 تومان
1 سال
2,478,900 تومان
1 سال
2,478,900 تومان
1 سال
.org
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
.pictures
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
.pro
1,088,300 تومان
1 سال
1,088,300 تومان
1 سال
1,088,300 تومان
1 سال
.pw
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
.site
2,116,100 تومان
1 سال
2,116,100 تومان
1 سال
2,116,100 تومان
1 سال
.tech
3,688,100 تومان
1 سال
3,688,100 تومان
1 سال
3,688,100 تومان
1 سال
.technology
1,511,500 تومان
1 سال
1,511,500 تومان
1 سال
1,511,500 تومان
1 سال
.us
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
906,900 تومان
1 سال
.ws
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
.xyz
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال
967,400 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها