ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.asia
278,718 تومان
1 سال
278,718 تومان
1 سال
278,718 تومان
1 سال
.biz
263,234 تومان
1 سال
263,234 تومان
1 سال
263,234 تومان
1 سال
.co
480,015 تومان
1 سال
480,015 تومان
1 سال
480,015 تومان
1 سال
.com
201,297 تومان
1 سال
201,297 تومان
1 سال
201,297 تومان
1 سال
.download
526,468 تومان
1 سال
526,468 تومان
1 سال
526,468 تومان
1 سال
.eu
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
.host
1,563,919 تومان
1 سال
1,563,919 تومان
1 سال
1,563,919 تومان
1 سال
.in
232,265 تومان
1 سال
232,265 تومان
1 سال
232,265 تومان
1 سال
.info
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
.me
356,140 تومان
1 سال
356,140 تومان
1 سال
356,140 تومان
1 سال
.mobi
325,171 تومان
1 سال
325,171 تومان
1 سال
325,171 تومان
1 سال
.name
216,781 تومان
1 سال
216,781 تومان
1 سال
216,781 تومان
1 سال
.net
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
.news
433,562 تومان
1 سال
433,562 تومان
1 سال
433,562 تومان
1 سال
.online
634,858 تومان
1 سال
634,858 تومان
1 سال
634,858 تومان
1 سال
.org
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
.pictures
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
.pro
278,718 تومان
1 سال
278,718 تومان
1 سال
278,718 تومان
1 سال
.pw
232,265 تومان
1 سال
232,265 تومان
1 سال
232,265 تومان
1 سال
.site
541,952 تومان
1 سال
541,952 تومان
1 سال
541,952 تومان
1 سال
.tech
944,545 تومان
1 سال
944,545 تومان
1 سال
944,545 تومان
1 سال
.technology
387,109 تومان
1 سال
387,109 تومان
1 سال
387,109 تومان
1 سال
.us
232,265 تومان
1 سال
232,265 تومان
1 سال
232,265 تومان
1 سال
.ws
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
.xyz
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال
247,750 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن