ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.asia
140,400 تومان
1 سال
140,400 تومان
1 سال
140,400 تومان
1 سال
.biz
132,600 تومان
1 سال
132,600 تومان
1 سال
132,600 تومان
1 سال
.co
241,800 تومان
1 سال
241,800 تومان
1 سال
241,800 تومان
1 سال
.com
101,400 تومان
1 سال
101,400 تومان
1 سال
101,400 تومان
1 سال
.download
265,200 تومان
1 سال
265,200 تومان
1 سال
265,200 تومان
1 سال
.eu
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
.host
787,800 تومان
1 سال
787,800 تومان
1 سال
787,800 تومان
1 سال
.in
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
.info
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
.me
179,400 تومان
1 سال
179,400 تومان
1 سال
179,400 تومان
1 سال
.mobi
163,800 تومان
1 سال
163,800 تومان
1 سال
163,800 تومان
1 سال
.name
109,200 تومان
1 سال
109,200 تومان
1 سال
109,200 تومان
1 سال
.net
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
.news
218,400 تومان
1 سال
218,400 تومان
1 سال
218,400 تومان
1 سال
.online
319,800 تومان
1 سال
319,800 تومان
1 سال
319,800 تومان
1 سال
.org
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
.pictures
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
.pro
140,400 تومان
1 سال
140,400 تومان
1 سال
140,400 تومان
1 سال
.pw
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
.site
273,000 تومان
1 سال
273,000 تومان
1 سال
273,000 تومان
1 سال
.tech
475,800 تومان
1 سال
475,800 تومان
1 سال
475,800 تومان
1 سال
.technology
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.us
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
.ws
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
.xyz
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال
124,800 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن