ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.asia
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.biz
25,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.co
95,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
.com
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.download
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.eu
17,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.host
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.in
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.info
45,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.me
35,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.mobi
25,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.name
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.net
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.news
40,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.online
15,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.org
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.pictures
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.pro
20,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.pw
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.site
35,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.tech
15,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.technology
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.us
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.ws
25,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
.xyz
10,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن