ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.asia
222,854 تومان
1 سال
222,854 تومان
1 سال
222,854 تومان
1 سال
.biz
210,473 تومان
1 سال
210,473 تومان
1 سال
210,473 تومان
1 سال
.co
383,804 تومان
1 سال
383,804 تومان
1 سال
383,804 تومان
1 سال
.com
160,950 تومان
1 سال
160,950 تومان
1 سال
160,950 تومان
1 سال
.download
420,946 تومان
1 سال
420,946 تومان
1 سال
420,946 تومان
1 سال
.eu
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
.host
1,250,457 تومان
1 سال
1,250,457 تومان
1 سال
1,250,457 تومان
1 سال
.in
185,711 تومان
1 سال
185,711 تومان
1 سال
185,711 تومان
1 سال
.info
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
.me
284,757 تومان
1 سال
284,757 تومان
1 سال
284,757 تومان
1 سال
.mobi
259,996 تومان
1 سال
259,996 تومان
1 سال
259,996 تومان
1 سال
.name
173,331 تومان
1 سال
173,331 تومان
1 سال
173,331 تومان
1 سال
.net
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
.news
346,661 تومان
1 سال
346,661 تومان
1 سال
346,661 تومان
1 سال
.online
507,611 تومان
1 سال
507,611 تومان
1 سال
507,611 تومان
1 سال
.org
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
.pictures
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
.pro
222,854 تومان
1 سال
222,854 تومان
1 سال
222,854 تومان
1 سال
.pw
185,711 تومان
1 سال
185,711 تومان
1 سال
185,711 تومان
1 سال
.site
433,327 تومان
1 سال
433,327 تومان
1 سال
433,327 تومان
1 سال
.tech
755,226 تومان
1 سال
755,226 تومان
1 سال
755,226 تومان
1 سال
.technology
309,519 تومان
1 سال
309,519 تومان
1 سال
309,519 تومان
1 سال
.us
185,711 تومان
1 سال
185,711 تومان
1 سال
185,711 تومان
1 سال
.ws
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
.xyz
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال
198,092 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن