ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.asia
1,153,400 تومان
1 سال
1,153,400 تومان
1 سال
1,153,400 تومان
1 سال
.biz
1,089,400 تومان
1 سال
1,089,400 تومان
1 سال
1,089,400 تومان
1 سال
.co
1,986,500 تومان
1 سال
1,986,500 تومان
1 سال
1,986,500 تومان
1 سال
.com
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
.download
2,178,700 تومان
1 سال
2,178,700 تومان
1 سال
2,178,700 تومان
1 سال
.eu
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
.host
6,472,100 تومان
1 سال
6,472,100 تومان
1 سال
6,472,100 تومان
1 سال
.in
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
.info
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
.me
1,473,800 تومان
1 سال
1,473,800 تومان
1 سال
1,473,800 تومان
1 سال
.mobi
1,345,700 تومان
1 سال
1,345,700 تومان
1 سال
1,345,700 تومان
1 سال
.name
897,100 تومان
1 سال
897,100 تومان
1 سال
897,100 تومان
1 سال
.net
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
.news
1,794,200 تومان
1 سال
1,794,200 تومان
1 سال
1,794,200 تومان
1 سال
.online
2,627,300 تومان
1 سال
2,627,300 تومان
1 سال
2,627,300 تومان
1 سال
.org
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
.pictures
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
.pro
1,153,400 تومان
1 سال
1,153,400 تومان
1 سال
1,153,400 تومان
1 سال
.pw
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
.site
2,242,800 تومان
1 سال
2,242,800 تومان
1 سال
2,242,800 تومان
1 سال
.tech
3,908,900 تومان
1 سال
3,908,900 تومان
1 سال
3,908,900 تومان
1 سال
.technology
1,602,000 تومان
1 سال
1,602,000 تومان
1 سال
1,602,000 تومان
1 سال
.us
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
961,200 تومان
1 سال
.ws
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
.xyz
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال
1,025,300 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها