هاست ویندوز

پلن1
 • فضای وب : 1 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • سایر امکانات : نامحدود
 • ورژن پی اچ پی : 7.1 - 7.0 - 5.6 - 5.5 - 5.4 - 5.3 - 5.2 - 4.4
 • نصب خودکار اسکریپت : دارد
 • تحویل فوری و آنلاین : بله
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور 2012

پلن2
 • فضای وب : 5 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • سایر امکانات : نامحدود
 • ورژن پی اچ پی : 7.1 - 7.0 - 5.6 - 5.5 - 5.4 - 5.3 - 5.2 - 4.4
 • نصب خودکار اسکریپت : دارد
 • تحویل فوری و آنلاین : بله
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور 2012

پلن3
 • فضای وب : 10 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • سایر امکانات : نامحدود
 • ورژن پی اچ پی : 7.1 - 7.0 - 5.6 - 5.5 - 5.4 - 5.3 - 5.2 - 4.4
 • نصب خودکار اسکریپت : دارد
 • تحویل فوری و آنلاین : بله
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور 2012

پلن4
 • فضای وب : 20 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • سایر امکانات : نامحدود
 • ورژن پی اچ پی : 7.1 - 7.0 - 5.6 - 5.5 - 5.4 - 5.3 - 5.2 - 4.4
 • نصب خودکار اسکریپت : دارد
 • تحویل فوری و آنلاین : بله
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور 2012

پلن5
 • فضای وب : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • سایر امکانات : نامحدود
 • ورژن پی اچ پی : 7.1 - 7.0 - 5.6 - 5.5 - 5.4 - 5.3 - 5.2 - 4.4
 • نصب خودکار اسکریپت : دارد
 • تحویل فوری و آنلاین : بله
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور 2012