سرور مجازی میکروتیک

پلن1
 • رم اختصاصی : 128 مگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • پهنای باند : نامحدود
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • هزینه راه اندازی : ندارد
پلن2
 • رم اختصاصی : 256 مگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • پهنای باند : نامحدود
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • هزینه راه اندازی : ندارد
پلن3
 • رم اختصاصی : 512 مگابایت
 • پردازنده : 1 هسته
 • پهنای باند : نامحدود
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • هزینه راه اندازی : ندارد
پلن4
 • رم اختصاصی : 1024 مگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • پهنای باند : نامحدود
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • هزینه راه اندازی : ندارد
پلن5
 • رم اختصاصی : 2048 مگابایت
 • پردازنده : 2 هسته
 • پهنای باند : نامحدود
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
 • هزینه راه اندازی : ندارد