هاست دانلود

پلن1
 • فضای وب : 10 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : 10 عدد
 • دسترسی SSH : دارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
پلن2
 • فضای وب : 20 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : 15 عدد
 • دسترسی SSH : دارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
پلن3
 • فضای وب : 40 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : 15 عدد
 • دسترسی SSH : دارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
پلن4
 • فضای وب : 60 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : 15 عدد
 • دسترسی SSH : دارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
پلن5
 • فضای وب : 80 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : 15 عدد
 • دسترسی SSH : دارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان
پلن6
 • فضای وب : 100 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : 20 عدد
 • دسترسی SSH : دارد
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • دیتاسنتر : هتزنر آلمان